Electrolux Vision - tvättbokningssystem

Electrolux Vision är ett kommunikationssystem som tillgodoser alla tänkbara krav som man som fastighetsägare kan ställa.

Electrolux Vision är som en pålitlig vän

Det är allmänt känt att bokning, användande och eftersatt underhåll av tvättstugan ger upphov till onödiga diskussioner och meningsutbyten. Idag ser man därför en betydligt ökad efterfrågan av system som underlättar och som i förlängningen ger en fungerande och alltid fräsch tvättstuga. Electrolux Vision är ett kommunikationssystem som tillgodoser alla tänkbara krav som man som fastighetsägare kan ställa. Förutom en enkel och trygg bokningshantering erbjuder Electrolux Vision en helintegrerad fastighetskommunikation – fastighetens eget intranät.

Vi säljer och installerar bokningssystem med många möjligheter

– Boka vad ni vill; tvätt, gästlägenhet, bastu m m
– Överskådlig kalenderbild visar upp till 8 pass/dag
– Boende kan se sina egna bokningar
– Funktion för att komma in tidigare vid ledigt
– Passtid eller drop in-funktion
– Se vem som bokat och lås upp/aktivera maskiner

Trygg och säker bokning

Med hjälp av den användarvänliga terminalen kan boende i fastigheten lätt boka tvättstugan. När bokningen är genomförd är det endast den som bokat tiden som kan aktivera maskinen och få tillträde till tvättstugan.
Systemets bokningskontroll gör det dessutom möjligt för fastighetsägaren att se beläggningen i tvättstugan. Tillsammans ger det full kontroll, ökad säkerhet och definitivt en minimering av missnöje och stulna tvättider.
– Låg driftskostnad
– Flexibelt, många användningsområden
– Enhetlig och enkel att använda
– Språkval
– Rejäl konstruktion
– Låg strömförbrukning
– Kan kopplas upp mot alla fabrikat.