Vi erbjuder ritningar i 3D

Textilvårdsrummet är en viktig funktion i fastigheten. Det ska erbjuda de boende en rationell textilvårdshantering i ljusa och trevliga lokaler. Lokalen måste vara rätt anpassad för maskiner och kringutrustning.

Det är speciellt viktigt att tänka på dimensionering av
- avlopp
- luftflöden till och från torkutrustningar
- värmeavgivning från maskinerna.

Utrustningen ska vara lätt åtkomlig vid service. Det är också viktigt att maskinerna monteras så att störande ljud inte uppkommer i angränsande lokaler.

Vi har under årens lopp samlat på oss en omfattande kunskap om hur ett Textilvårdsrum™ ska utformas för att undvika problem. Och vi har även tagit fram en tjänst där vi kan hjälpa till med att rita upp ert textilvårdsrum i 3D, allt för att förenkla uppbyggnaden av er nya tvättstuga

Kontakta oss när ni ska göra om i textilvårdsrummet