Electrolux Professional

Vi är auktoriserade servicegivare & återförsäljare av Electrolux professionella tvättutrustning.

Calor och Coronaverken

Electrolux Laundry Systems historia började långt innan varumärket Wascator etablerats. Företagets tidigaste föregångare var Värmelednings AB Calor som grundades i Stockholm den 9 maj 1902. Calors primära affärsverksamhet var installation av värmesystem, men företaget tillverkade även stora, remdrivna tvättmaskiner för industriellt bruk. Coronaverken AB, som grundades 1918, är en annan svensk tvättmaskinstillverkare och tidig föregångare till Electrolux Laundry Systems.

Electrolux-Wascator AB

Varumärket Wascator (en kombination av orden ’’washing’’ och ’’lavatory’’) användes första gången för en liten, frontladdad tvättmaskin avsedd för hushållen, som lanserades i slutet av 1940.Några år efter framgångarna med denna första Wascator-maskin antog hela företaget namnet Wascator. Flera förvärv och sammanslagningar genomfördes med parter som bland annat CTC, KF, Perhab och DOMUS. År 1973 köpte Electrolux upp Wascator från Corona-koncernen och namnet ändrades till Electrolux-Wascator AB.

Electrolux Laundry Systems

År 1997 introducerades namnet Electrolux Laundry Systems för koncernen och år 2000 upphörde marknadsföringen av varumärket Osby Tvättutrustningar och i september 2004 försvann även varumärket Electrolux-Wascator. Nu har alla produkter från Electrolux Laundry Systems ett enda, globalt varumärke: Electrolux.