Luft/Vatten-värmepumpar från Mitsubishi

Ecodan – komplett system

Ecodan är ett komplett system för värme och varmvatten. Värmepumpen tar energi från uteluften och transfererar energin till Ecodan kombitank för vidare uppvärmning av vatten till radiatorer, golvvärme och varmvatten. Ecodan Luftvattenvärmepump passar olika husstorlekar och är noggrant utvecklad för att ge varmvatten till antingen traditionella radiatorer eller golvvärmesystem.

Flexibel lösning

Ecodan Next Generation luft-vatten värmepump finns i flera olika utföranden och storlekar vilket gör att du kan göra det optimala valet för just ditt hus.

Innerdelen är inte mer än 1,6 meter hög men är trots detta utrustad med en varmvattenberedare som rymmer 200 liter vatten. Tack vare att Ecodan Next Generation är liten och kompakt så är den enkel att installera i alla sorters byggnader.

Installation & Service

Vi tar gärna på oss totalentreprenad över installationen så att den går så smidigt som möjligt och att det ska orsaka er så lite bekymmer som möjligt.
Vi har avancerad utrustning för framtagning av fullständiga prestanda hos värmepumpar.
Även enklare mätningar av värmepumpsanläggningar görs för att i ett tidigt skede kunna förutse missförhållanden hos villavärmepumpar.

Kontakta oss när det gäller värmepumpar